Geaccrediteerd voor pedicures

VoetVooruitzicht - congres 2024

Accreditatiepunten: 6

Reflectie (intervisiegroepen) - 3 punten
Specialistische voetzorg - 2 punten
Ondernemerschap - 1 punt

 

Het congres in 2024 van Close2Me BV met als thema VoetVooruitzicht gaat over jeugdgezondheidszorg, waarbij we ons richten op een veelzijdig spectrum van onderwerpen zoals jeugddiabetes, jeugdreuma, verslavingszorg, zelfredzaamheid, niet-aangeboren hersenletsel en de rol van pedicures in dit complexe geheel. Daarnaast kijken we vooruit naar oplossingen in de toekomst met behulp van Artificial Intelligence (AI).

Ons doel is om een platform te bieden waar professionals uit diverse disciplines samenkomen, ideeën uitwisselen en gezamenlijk streven naar een verbeterde jeugdgezondheidszorg. De gezondheid van de jeugd is niet slechts een individuele aangelegenheid, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarbij elke schakel in de keten, inclusief pedicures, een cruciale rol speelt.

Dit congres is ontworpen om discussies en dialogen te faciliteren, innovatieve benaderingen te verkennen en samen te werken aan oplossingen voor de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd in het streven naar een gezondere toekomst voor de jeugd. Het integreren van kennis over jeugddiabetes, jeugdreuma, verslavingszorg, zelfredzaamheid en de specifieke bijdrage van pedicures in dit bredere gezondheidsspectrum staat centraal in onze discussies.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit congres niet alleen een gelegenheid biedt om kennis te vergaren, maar ook om waardevolle connecties te leggen en gezamenlijk te werken aan het bevorderen van de jeugdgezondheid. De bijdrage van pedicures, met hun unieke focus op voetgezondheid, wordt hierbij als een essentieel element erkend.

 

 

Interesse in deelname? Kijk hier voor meer informatie!

  • banner/Banner onderaan 1.png
  • banner/Banner onderaan 2.png
  • banner/Banner onderaan 3.png