Geaccrediteerd voor pedicures

Sprekers

Paul van der Velpen
Dagvoorzitter

Paul van der Velpen studeerde sociologie en bedrijfskunde. Hij houdt zich vanaf 1995 bezig met publieke gezondheid en preventie. Eerst als directeur van de huidige GGD Hart voor Brabant, daarna van 2009 tot juli 2017 als directeur van GGD Amsterdam. Tijdens deze laatste aanstelling was hij onder andere lid van het crisisteam aanpak Amsterdamse zedenzaak, heeft hij bijgedragen aan de verzelfstandiging van de ambulancedienst en heeft hij een bijdrage geleverd aan het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Op dit moment is hij onder andere lid van de raad van toezicht van NSDSK, voorzitter van de raad van advies Amsterdam Public Health.

Tevens is hij de schrijver van het boek Het preventie-ultimatum. In Het preventie-ultimatum wordt de rol van de overheid, de ambtenaar, de arts, de leraar, de werkgever, het raadslid, de zorgverzekeraar en ieders individuele rol onder een vergrootglas gelegd. Want met epidemieën als obesitas, diabetes, depressie en dementie die op ons afkomen, is (snel) handelen geboden.


 Adelante Zorggroep

Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten.

Het motto van Adelante is: haal het beste uit jezelf. Samen met de cliënt richten ze zich niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl. Ze beloven het beste uit zichzelf en hun cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

 

P. (Peter) WA Muitjens

Revalidatiearts

Peter Muitjens is 19 jaar werkzaam als revalidatiearts waarvan bijna 11 jaar bij Adelante Volwassenenrevalidatie in Hoensbroek. Zijn aandachtsgebied is voornamelijk gericht op patiënten met orthopedische en traumatische klachten van het houdings- en bewegingsapparaat. Deze patiënten worden zowel klinisch als poliklinisch behandeld.

In het verleden heeft hij ook patiënten met chronische pijnproblematiek en arbeidsgerelateerde aandoeningen behandeld. Sinds 2019 is hij ook revalidatiearts voor de klinische revalidatie van hartpatiënten en post-IC patiënten.

Naast de patiëntenzorg is hij ook geïnteresseerd in hoe de gezondheidszorg georganiseerd wordt en kwalitatief verbeterd kan worden. Hij was medisch manager bij Adelante, voorzitter van de medische staf en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

 

Drs. J.W.E. (Anke) Verlouw

Revalidatiearts

Sinds 2015 revalidatiearts in Adelante met als aandachtsgebieden:

  • Amputatie en prothesiologie onderste en bovenste extremiteit
  • Voetproblemen
  • Orthopedie en traumatogie
  • Sport en revalidatie

Voor Adelante heeft Anke 12 jaar in Revalidatiecentrum Blixembosch in Eindhoven gewerkt in combinatie met het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond. In beide ziekenhuizen was zij revalidatiearts van het diabetisch voetenteam. Daarnaast heeft Anke meegewerkt aan het DIAFOS onderzoek, een multicentre onderzoek m.b.t. de diabetische voet, aangestuurd vanuit Amsterdam. Tevens was zij betrokken bij de opleiding podotherapie van de FontysHogeschool in Eindhoven als gastdocent, examinator en lid van Raad van Advies.

 

Daniëlle Klerken

Arbeids- en Organisatiepsycholoog, clustermanager van revalidatiecentrum Adelante en eigenaar van Amplitia.

 

Amplitie betekent in het Latijn versterken, vermeerderen, vergroten. Daar waar we ons binnen de zorg richten op 'curatie', dus het beter maken van de mens of het vergroten van het welbevinden ondánks klachten, richt preventie zich op het voorkómen van ziek worden. Steeds meer organisaties zien de noodzaak van preventie, want zieke medewerkers 'kosten' veel. Amplitie ligt nog voor preventie; de juiste persoon, op de juiste plek, waarbij de medewerker díe competenties kan inzetten die hem/haar energie opleveren. Dit zorgt bij de medewerker voor werkgeluk en bevlogenheid, en dat levert de organisatie een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en verloop op. 


Joep Cluitmans

 

Joep Cluitmans studeerde geneeskunde in Nijmegen en werd daarna opgeleid tot revalidatiearts in het revalidatiecentrum in Hoensbroek, het kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord en het De Wever ziekenhuis in Heerlen.

Vanaf 1987 werkte hij in verschillende functies in het revalidatiecentrum in Hoensbroek of van daaruit gedetacheerd in verschillende ziekenhuizen in Limburg.

In Hoensbroek leidde hij onder meer de afdeling Hartrevalidatie en afdeling voor Amputaties en Prothesiologie. Daar was de helft van de problemen te wijten aan diabetes. Veel aandacht kregen daar natuurlijk ook de voetproblemen.

Vanaf 2000 werkte hij ook in het academisch ziekenhuis in Maastricht op de revalidatieafdeling. Daar waren neuromusculaire ziekten ("spierziekten") zijn aandachtsgebied. Hij zag daar veel mensen met myotone dystrofie, neuropathieën, ALS en dergelijke. Tevens deed hij daar schoenen/voeten spreekuren. Vanaf 2006 werkte hij daarnaast in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen met dezelfde aandachtsgebieden.

Landelijk was hij actief als lid van de Kwaliteitscommissie van de vereniging van Revalidatieartsen, als lid van de Werkgroep Amputaties en Prothesiologie en als lid van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen.

Hij was namens de Nederlandse Revalidatieartsen betrokken bij het opstellen van een landelijke richtlijn voor volwassenen met myotone dystrofie (2012). Eerder was hij ook betrokken bij de landelijke richtlijnen voor hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting.

Na zijn pensionering in 2015 heeft hij nog regelmatig vervangen in het ziekenhuis in Heerlen, met name voor patienten met spierziekten.


Marleen Gielen

Vanaf 1980 werkzaam in België als IC verpleegkundige met name op de IC Hartbewaking. Sedert 1990 als IC verpleegkundige in MUMC+ werkzaam.

Aldaar heeft Marleen geregeld patiënten ten gevolge van valincidenten verzorgd en de ernstige gevolgen op lichamelijk maar ook sociaal als economisch gebied gezien.

Actief als Rode Kruis vrijwilliger geeft Marleen geregeld instructie over eerste hulp en reanimatie. Ze verzorgt ook regelmatig de reanimatiecursussen voor Close2Me bv. Daarnaast is op aanvraag ook valpreventie en dementie aan de orde gekomen.

Het bereiken van hogere leeftijden en het langer wonen in eigen omgeving gaat de komende jaren het aantal valincidenten zeker doen toenemen. Hierdoor zullen ook de medische kosten stijgen.

Door mensen hiervan bewust te maken en in te spelen op hun leefwijze kan men proberen deze incidentstijging te verminderen.   


Irma Doreleijers


Keer Diabetes2 Om is gespecialiseerd in het omkeren van diabetes type 2. Sinds 2014 helpen zij mensen met diabetes type 2 gezonder te worden, bloedsuikerwaarden te verbeteren en medicatie af te bouwen. Bij Keer Diabetes2 Om zet je in 6 maanden voeding, beweging, slaap en ontspanning – samen met gespecialiseerd team – in als medicijn.

Mijn naam is Irma Doreleijers, wonend in het Brabantse Schijndel.
Ik gun iedereen een fit en energiek leven! Na 20 jaar als verpleegkundige in een ziekenhuis en 8 jaar als praktijkondersteuner heb ik gezien wat diabetes met mensen kan doen. Ik merkte dat bij de juiste begeleiding en natuurlijk een goede motivatie, de medicatie bij iemand met diabetes juist afgebouwd kan worden en vooral dat mensen zich fitter voelen.

Voor deelnemers aan het programma van Keer Diabetes 2 Om is het heel fijn dat zij kunnen terugvallen op een team enthousiaste professionals met dezelfde visie en veel kennis over diabetes. Ook hebben de deelnemers in
de groep veel steun aan elkaar.

Tijdens contactdagen wordt er veel geleerd in een zeer plezierige sfeer. Daarnaast heb ik als verpleegkundige individueel contact met de deelnemers en eventueel met de hoofdbehandelaar met als doel; diabetes medicatie afbouwen.

  • banner/Banner onderaan 1.png
  • banner/Banner onderaan 2.png
  • banner/Banner onderaan 3.png